Semináře 67. loutkářské Chrudimi

 

Úvodní informace

Semináře se uskuteční od soboty 30. června do čtvrtka 5. července 2018 v rámci 67. loutkářské Chrudimi, a to denně od 8.30 do 12.30 hodin.

Seminaristé přijíždějí v pátek 29. června 2018 v odpoledních hodinách. V podvečer 29. června se uskuteční úvodní informační schůzka a inspirativní program

Seminaristé mají kromě odborné péče v semináři zajiš­těny vstu­penky na představení hlavního programu a vybraného inspirativního pro­gramu. Předpokládá se (kromě účastníků dětských seminářů) i jejich účast na rozborovém semináři o viděných inscenacích hlavního programu, který se koná za účasti lektorského sboru v podvečerních hodinách od soboty do středy.

Není-li uvedeno jinak jsou semináře určeny dospělým a mládeži od 15 let s písemným souhlasem rodičů. Výjimky je třeba konzultovat s organizátory. Za přihlášeného účastníka se považuje ten, kdo uhradí seminární poplatek.

Semináře, které do 15. června 2018 nenaplní minimální počet účastníků, nebudou realizovány 
a přihlášení účastníci budou zařazeni do semináře, který si vybrali jako náhradní.

Seminární divácké řady 2018

A - červení: semináře R, Z, M, N

B - modří: semináře P, A, D, H, K, O

C - žlutí: semináře B, C, E, I
D - žlutí: semináře X, L

Loutkářský vykřičník s programem pro seminaristy si můžete stáhnout zde >>>.

 

 

Změna semináře vyhrazena!
 

Ceny seminářů  a vybraných služeb

Ceny seminářů bez doplňkových služeb:

Seminář základní =  1 500 Kč
Seminář R = cena 1 600 Kč za 1 dospělý + 1 dítě do 8 let (každé další dítě do 8let + 800 Kč)
Dětská vstupenka v tomto případě nebude přenosná na dospělou osobu.
Seminář X = 1000 Kč
 

Doplňkové služby:

Ubytování: 
ve vlastním stanu - zdarma (omezený počet), 
v tělocvičně - 50 Kč/noc/osobu, 
na internátu - 240 Kč/noc/osobu (pouze 3 lůžkové pokoje)

Stravování I. 
6x snídaně, oběd, večeře za 700 Kč/osobu
(jednotné jídlo bez možnosti výběru, není určeno pro vegetariány a vegany)

Stravování II.
6x snídaně, oběd, večeře za 1400 Kč/osobu
(výběr dle jídelníčku ve stanu u divadla Karla Pippicha)

Příklady propočtu na celý pobyt:
Nejlevnější: Seminář + Stan + Stravování I. = 2 200 Kč
Nenáročný: Seminář + Tělocvična (6 nocí) + Stravování I. = 2 500 Kč
Standard: Seminář + Internát (6 nocí) + Stravování I. = 3 640 Kč
Lepší standard: Seminář + Internát (6 nocí) + Stravování II. = 4 340 Kč
S dětmi: Seminář R s jedním dítětem + Strava I/oba = 3 000 Kč

 

 

Elektronická přihláška do semináře

Semináře 67. loutkářské Chrudimi jsou obsazeny.
Budeme doplňovat pouze náhradníky, pokud se někdo odhlásí
nebo do 10. června 2018 seminář neuhradí.
Pokud chcete zapsat mezi náhradníky pošlete žádost na e-mail drtinam@gmail.com


Formulář je třeba vyplnit kompletní. Překontrolujte si zejména e-mailovou adresu a kontaktní údaje.
Na e-mail, který jste registrovali, vám bude ihned automaticky odeslána zpráva s uvedením všech objednaných služeb s variabilním symbolem a číslem účtu, na který je nutné služby uhradit.
Pokud e-mail nenajdete, zkontrolujte, zda nespadl do spamu.

Pro případnou změnu nebo doplnění vašich požadavků nevyplňujte formulář znovu! 
K upřesnění požadavků použijte kontaktní e-mail nebo telefon z potvrzujícího e-mailu, případně pište na drtinam@gmail.com.

Děkujeme Vám.

 

 

Seznam seminářů

A • Prostor jako inspirace (seminář ve slovenštině, angličtině)

V tomto semináři vás čeká tvorba závislá na místě a od něho se přímo odvíjí prky dočasnosti, pomíjivosti a neopakovatelnosti. Budeme pracovat s vodou, prachem, puklinami, omítkou, hlínou, dřevem, přirozeným světlem, stínem a vzduchem. Používat jen regulovatelný, nebo snadno likvidovatelný materiál - papír, dřevo, provázek, kámen, papírové lepicí pásky. Využívat objekty na místě nalezené a zkoumat vztahy mezi prostorem, člověkem a objektem. Navážeme živý vztah s fyzickým prostředím a pomůžeme mu promluvit.
Tvorba v nedivadelním prostředí je dobrodružstvím hledání, odkrývání a objevování světa, ale i sebe sama. Je to zajímavý způsob nejen divadelní existence, který je hrou a zážitkem zároveň.
Lektoři
Katarína Aulitisová - loutkoherečka, autorka, režisérka spolupracující s divadly na Slovensku i v zahraničí, zakladatelka nezávislého Divadla PIKI, pedagožka na Katedře loutkářské tvorby VŠMU v Bratislavě a umělecká šéfka v Bratislavském loutkovém divadle.
Markéta Plachá - scénografka a architektka, spolupracující s loutkovými, i divadelními divadly doma i v zahraničí a pedagožka na Katedře loutkářské tvorby VŠMU v Bratislavě.
Ľubomír Piktor - loutkoherec a klaun, žák a kolega Ctibora Turby, zakladatel nezávislého Divadla PIKI a člen uměleckého souboru Bratislavského loutkového divadla.
 
 

B • Animace znamená hrát si

V rámci semináře se nebudeme učit pookýnkovou animaci loutek do filmu. Zkusíme se však dostat k podstatě animace - tedy k ovládání loutek a předmětů.
Lektor
Radek Beran, člen divadla Buchty a loutky a Divadla b, občasný režisér loutkových filmů.
 
 

C • Divadlo masky

Na semináři se naučíme pracovat s tělem, emocemi a charaktery, poznáme principy hry v masce a seznámíme se s různými druhy masek od neutrálních přes expresivní ke Commedia dell'Arte. Budeme pracovat na vlastních krátkých etudách. Seminář bude lehce fyzicky náročný.
Lektor
Miloš Samek - herec, produkční, scénárista a režisér v Divadle Cirkus Žebřík. Zabývá se klaunérstvím, divadelní maskou a pantomimou, kterou studoval u prof. Jiří Kaftana (Divadlo pantomimy Ladislava Fialky). Ve svých vystoupeních spojujeme loutkářství a klaunství, poezii a hravost.
 
 

D • Autorsko-dramatizátorský 

Máte nápad nebo téma na vlastní hru, našli jste povídku, román, hru, pásmo básní, které byste chtěli upravit pro svůj soubor nebo už máte hru dokonce hotovou a chcete si ověřit, je-li k něčemu, abyste neztráceli čas a sílu na předloze, z které nejspíš nic slušného nevznikne? Rádi byste se při tom všem také dozvěděli něco o dramaturgii, režii a loutkovém divadle vůbec? Režisér a dramaturg Luděk Richter z Divadelní společnosti Kejklíř se na vás těší. Pokud ovšem nejpozději do konce května pošlete na adresu divadlo@kejklir.cz své hotové či rozpracované texty, hry, scénáře či libreta nebo alespoň jméno a příjmení autora a titul literární předlohy, kterou byste rádi inscenovali (raději přidejte i název vydavatele a rok vydání). A taky pokud si sami prostudujete materiály, které vám budou následně zaslány. Adresy a rozdělovník – kdo, co a komu – dodáme po vašem přihlášení.
Lektor
Luděk Richter – autor, režisér, dramaturg a lektor mnoha seminářů, zakladatel divadelní společnosti KEJKLÍŘ a Společenství pro pěstování divadla pro děti a mládež DOBRÉ DIVADLO DĚTEM, které vydává ČTVRTletník o divadle pro děti.
 
 

E • Smím prosit, ale jsem „dřevo“ ?!

aneb Triptych neverbální komunikace (dech – pohled – dotek) ve vztahu JÁ a PARTNER (od figury po náznak)
 
Seminář určený pro zájemce o propojení pohybu a manipulaci předmětů, o fyzické a objektové divadlo. Prakticky se seminář skládá z každodenního fyzického tréninku (ideálně venku; cvičení kondiční, relaxační až po taneční techniky) dle dispozic účastníků, rukodělné činnosti – každý účastník si vyrobí svého partnera z nejrůznějšího materiálu až do velikosti lidské postavy a oživování předmětů na základě inspirace zvuky, hudbou, příběhy, prostorem. Součástí semináře je společná cesta k fyzickému herectví s předmětem, na níž budeme zkoumat emoce skrze dech, těžiště a uzemnění, vnitřní a vnější svět skrze risk, rovnováhu, dynamiku a hlas a hloubku partnerství s vybraným materiálem. Neoddělitelnou součástí zážitkového semináře je humor a práce s uvolněním, stejně tak praxe s loutkami, předměty a vlastnoručně vyrobeným partnerem (o materiálu dohoda předem).
S sebou: pohodlný oděv na pohyb neutrální barvy (ideálně černá / dlouhé legíny nebo tepláky a trička s dlouhým rukávem + nátělníky a šaty nebo sukni, ven sportovní obuv. K tomu: tužky, guma, skicák.
Lektor
Budilova divadelní škola v zastoupení Hany Strejčkové, absolventky DAMU (dramaturgie-režie), Mezinárodní divadelní školy Jacques Lecoq v Paříži a také scénografického ateliéru Laboratoire d‘Etude du Mouvement na téže škole. Od roku 2010 pracuje jako pedagog a dramaturg v Budilově divadelní škole, dále vede dramatické semináře u nás i venku. Hraje interaktivní divadlo s loutkami, jako režisér, dramaturg nebo performer se věnuje divadlu tanečně-pohybovému, divadlu se slovy i bez nich a sociálním projektům.
 
 

H  • Hudba – součást inscenace

Jak napovídá název dílny, budeme vytvářet scénickou hudbu, hledat souvislosti mezi tématem, myšlenkou, příběhem našeho představení a hudbou. Budeme objevovat hudební možnosti materiálů na scéně, věnovat se skládání písní. Budeme se zabývat hudbou jako tvůrkyní atmosféry, rytmu a emocí publika i herců a budeme hodně hrát, zpívat a užívat si hudby jen pro ni samotnou.
Lektoři
Ondra Klíč – vystudoval divadelní dramaturgii na JAMU. Poté prošel různými divadelními soubory jako hudebník, herec, scénárista, lektor a technik. (Dětské divadlo Polárka, o. s., Augusto, Příběhy tancem, Matadoři) Člen kapel Japka, Budoár staré dámy, Vítr do dlaně, Gary Edwards and the statement) V současné době učí na JAMU v ateliéru Divadlo a výchova, je Zdravotní klaun a hraje v Divadle Bolka Polívky.
Jan Kyncl – vystudoval klasickou flétnu, jazzovou improvizaci, indickou klasickou hudbu. Věnuje se Celostní muzikoterapii. Píše hudbu k divadelním i rozhlasovým hrám a také se věnuje přípravě hudby k pořadům ReKabaret a TellOrShow. Ve své pedagogické praxi kombinuje klasickou indickou, evropskou a jazzovou hudbu s 10ti letou zkušeností Zdravotního klauna.
 
 

I • Seminář scénografické realizace a dřevořezby

Účastníci semináře se seznámí se základními technikami řezbářství, opracování dřeva, jako výchozího materiálu pro realizaci figurálního objektu užitého například v loutkové scénografii. Vyzkouší si dovednost navrhnout a vytvořit loutku, dřevěnou plastiku nebo malý mechanický objekt. Protože se také věnuji malbě a kresbě, je možné v rámci semináře realizovat i autorskou kolekci v těchto technikách. Může se jednat třeba o narativní malířský cyklus, který povede k výtvarnému scénáři.
Seminarista přichází do semináře s kresebnou skicou, s návrhem nebo myšlenkovým nápadem, který chce realizovat. Doporučuji předem vaši účast v semináři konzultovat prostřednictvím emailu. Nejlépe v průběhu května a června, abych vám pomohl s přípravou, se zajištěním materiálu, s prořezem dřeva, atd. Seminář je otevřen pro osm uchazečů starších patnácti let. Doporučuji si s sebou vzít výtvarné pomůcky na kresbu, řezbářská dláta, paličku, v případě i barvy a štětce. Další pomůcky doplníme po vzájemné komunikaci.
Lektor
Martin Kuriš – absolvent Akademie výtvarných umění – obor malba, UMPRUM a mimořádného studia scénografie na KALD DAMU v Praze. Pracuje jako výtvarník a pedagog. Je autorem několika knižních titulů, které jsou převážně směřovány pro dospívající mládež. Tyto ojedinělé publikace se staly i námětem pro loutkové inscenace, které nastudoval a veřejně uvedl s dětským nebo studentským souborem. Jeho výtvarný vývoj ho dovedl přes loutkové divadlo až k prostorové tvorbě.
 
 

K • Plenér plus aneb Vyjdi ven! 

Pojďme prožít Chrudim jinak, zachytit ji tužkou, uhlem, perem nebo barvou v ulicích města. A nebojte se, pokud jste začátečníci, každý se umí dívat a zpracovat věci po svém, podle své osobnosti, cestu můžeme začít otevírat.
Loutkárna je výrazně výtvarný kumšt a zaznamenat prostor, perspektivu nebo proměny světla v čase, to je příjemný kreativní trénink především pro scénografy, ale nejen výhradně pro ně. Jde o to prožít viděné, nechat na sebe místa promlouvat a inspirovat se jimi. Pak možná, jak je komu blízké, pokračovat k vlastním nápadům site-specific situací, exteriérového divadla nebo k abstraktnímu vyjádření. Každopádně budete na konci týdne vidět Chrudim jinak, a pokud se o tom budete chtít podělit s ostatními, vystavíme díla i s komentáři.
Lektor
Irena Marečková – scénografka, pedagožka, lektorka a porotkyně a původně amatérská loutkoherečka. Profesionálně se uplatňuje v loutkovém a alternativním divadle i herecké činohře, opeře, muzikálu, tanci, pantomimě, divadlo pro děti a mládež, včetně pouličního.
 
 

L • Loutka ve škole, škola s loutkou

Škola hrou je základním mottem semináře. S loutkou můžeme hrát divadlo, ale také podporovat zejména u dětí rozvoj tvořivosti, komunikace, myšlení, pomáhat v adaptaci a emocionální kultivaci.
Seminář je určen pro všechny, kdo chtějí využívat loutku ve své profesi, zejména při práci s dětmi v MŠ a 1. a 2. třídách ZŠ, ale i dalším zájemcům.
Seznámíme vás se základními konstrukční mi a technologickými pravidly výroby jednoduché loutky, způsoby vodění a zákonitostmi hry s loutkou. Zaměříme se také na všestranné možnosti využití loutky jako edukačního a výchovně vzdělávacího nástroje.
Zabývat se budeme i výběrem vhodného textu a jeho možností inscenování.
Každý se zájemců si bude moct vyrobit jednoduchou loutku z připravených materiálů a pod vedením lektorů si připraví krátký individuální výstup pro děti předškolního věku a mladšího školního věku.
Lektorky
Hana Dotřelová, loutkoherečka a pedagožka střední pedagogické školy
Ivana Pernicová, loutkoherečka a pedagožka střední pedagogické školy
 
 

M • Storytelling čili vypravěčství

Storytelling je zjednodušeně řečeno vyprávění příběhů. Umění staré jako lidstvo samo a při tom skýtá mnoho různých tajů. Kterak příběh vytvořit? Vystavět? A jak jej povyprávět natolik poutavě, že divák vidí, slyší a cítí vše, co si vypravěč pomyslí? Storytellingovými hrami a cvičeními v sobě lze probudit Vypravěče, jehož um diváky baví, dojímá, nebo třeba ponouká k úvahám.
Lektor
Matěj Záhořík – spoluzakladatel souboru Motýlci a kozičky, státu Užbachacharán, nebo např. kapel Ježíšovy tepláky a Mel na fšechny *ajzly. Teoretik, osvět(l)ovač, (vy)chovatel, asi(stent) pedagoga, lektor (dra)matické dílny, celostní (muziko)terapeut, herec brněnského Divadla Polárka a konečně lektor a storyteller (čili vypravěč) při spolku StorytellingCZ.
 

N • Nonverbální komunikace

Seminář posluchačům poodkryje roušku tajné řeči lidského těla. Bude příležitostí dozvědět se mnoho zajímavého o významu naší mimiky, postojů a gest vědomých i nevědomých. Zkrátka, bude poodkrytím další studnice poznatků pro režijní a hereckou práci.
Lektor
Daniela Fischerová, spisovatelka, dramatička, psycholožka a pedagožka nonverbální komunikace.
 
 

O • Přemýšlet ve velkém, tvořit v malém. Kufr, kabelka, bota, knížka. (pro náctileté)

Zvládneme divadlo, co se vejde kamkoli. Scénograficko-experimentální seminář se zaměřením na tvorbu funkčního divadla v minimálním, možná i minimalistickém prostoru. Pojďme společně zjistit, jaké jsou možnosti cestování s divadlem na lehko a trochu si s tou představou pohrát. Povede vás duo Sára-Bára a společně vám, pro inspiraci, představí svůj vlastní projekt přenosného divadla. Seminář je určen pro zájemce 12 let a více.
Lektorky
Sára Kordová - studentka, dobrovolnice, nadšenkyně, několikanásobná lektorka na Chrudimi i mimo ni.
Bára Jurašková – studentka oddaný ještě větší divadelní dobrovolník a nadšenec, co využije každé příležitosti k rozšíření svých vědomostí a zkušeností.
(bližší informace na tel. 605034987 nebo na mailu s.kordova94@gmail.com)
 
 

P • Pohádkové leporelo malých loutkářů (pro děti od 8 let) 

Popředu i pozpátku, poslechneme si pohádku… budeme nejen poslouchat a povídat si, ale hlavně tvořit malováním, barvením, lepením a stříháním pohádkovou skládanku. Oživíme ji loutkami, které si vyzkoušíme vodit. Také si zaběháme, zahrajeme různé hry nejen v učebně, ale také venku, kde třeba objevíme i netradiční materiály k výrobě našeho leporela. Vlastnoručně vyrobenou část si pak každý odveze domů.
S sebou vezmi: dobrou náladu, chuť poznat nové kamarády a hry, plus vhodné oblečení k případnému povalování na zemi. Vhodné pro malé loutkáře od 8 let. Těšíme se na tebe.
Lektoři
Jiřina Polanská – principálka spolku loutkářů Vozichet Jablonec nad Nisou, je pedagog volného času, vedoucí dětských divadelních souborů, působí ve specifické skupině mentálně a tělesně handicapovaných, kde uplatňuje edukaci loutkou.
Ruda Krause ­– principál LD Spojáček Liberec, příležitostný autor či spoluautor, režisér, scénograf, loutkoherec, zvukař, osvětlovač, ale i herec činoherního divadla.
 
 

R - Cesta do Dalekoširoka – seminář rodinný – pro rodiče s dětmi do 8 let

Jednoho dne se v dětském pokojíčku vykutálí zpod postele záhadný knoflík, který se promění v panáčka. Ten nás pozve na velkolepý výlet do Dalekoširoka, kde navštívíme vskutku neobyčejná místa. A všude na nás čeká dobrodružství a překvapení!
Cesta nás zavede do různých krajin. S jakými obyvateli se tam však potkáme, je jen na nás.
Společně si vyrobíme loutky, tentokrát zejména z textilních materiálů.
S sebou: pohodlné oblečení; deku na pobyt venku; hračku, kterou máte rádi a hlavně dobrou náladu, ať se nám společně dobře cestuje
Lektorky
Klára Bednaříková, Lucie Kučerová – studentky Ateliéru Divadla a výchovy, DIFA JAMU v Brně
Tereza Agelová – studentka Ateliéru Režie a dramaturgie, DIFA JAMU v Brně.
V případě dotazů pište na email lucie.kuce@gmail.com
 
 

X • Diskusní seminář aneb Seminář pro ty, kteří si nevyberou

Seminář pro ty, kteří chtějí mít volný režim, přesto chtějí vidět hlavní i inspirativní program a nezávazně si o něm povídat nejenom ve večerních veřejných diskusích, ale především u ranní kávy. Výběr inscenace, o kterých budete hovořit, si určíte vy a vaši lektoři. Součástí semináře jsou odborné přednášky v Muzeu loutkářských kultur.
Lektor
Jakub Vašíček, autor a režisér divadla Drak v Hradci Králové.
 
 

XX • Maňásek, javajka, marioneta - jak na ně a co s nimi

Polodiskusní seminář pro vedoucí a režiséry a techniky tradičních loutkových divadel, ve kterém si při vínku či kávě vzájemně předáme své zkušenosti. Připomeneme si různé kousky, fígle a vymyšlenosti „starých“ loutkářů, které dodnes fungují. Součástí semináře budou přednášky o historii loutkového divadla a praktické ukázky (například varietních marionet). Seminář je vhodný i pro začínající principály, kteří potřebují poradit s obnovou loutkových divadel.

Lektor
Aleš Pop loutkář, režisér, principál loutkového divadla Kašpárkova říše Olomouc a v současné době také předseda SAL SČDO.

 

Z • Loutkářská konzervatoř

Seminář celoročního vzdělávacího cyklu určeného všem, kteří se chtějí nechat okouzlit loutkovým divadlem. Hlavním cílem je hledání a objevování možností loutkového divadla jako jedné z alternativ současného moderního umění se zaměřením na praktickou realizaci. Budeme se zabývat všemi divadelními komponenty, hereckou, vizuální, zvukovou i diváckou složkou. V této chvíli je kurz otevřen pro uchazeče o druhý ročník.
Lektoři:
Pavla Dombrovská, autorka, režisérka, scenáristka, herečka a zpěvačka divadla Líšeň. Je mimo jiné autorkou inscenací vytvořených ve spolupráci s romskými umělci.
Luděk Vémola, herec, autor loutek, scénografie i hudby a spoluautor mnoha inscenací.